Objednání tiskovin

Společnost Narex pravidelně vydává katalogy, akční letáky, prezentace novinek a ceníky. Pokud máte zájem, nabízíme možnost si objednat tyto tiskoviny do firmy nebo do domácnosti.
O jakou tiskovinu máte zájem? 
Katalog
Ceník
Akční nabídky
Novinky
Oslovení
Titul před jménemTitul za jménem
Jméno* Příjmení* 
Email* Telefonní číslo* 
Rok narozeníZemě
Ulice* Číslo popisné* 
Město / Obec* PSČ* 
Činnost
IČ* Adresa společnosti* 
Kontrolní kód*
  
Všechna pole označená hvězdičkou (*) musí být vyplněná
Souhlasím se zasláním newsletterů.

Odesláním vyplněného dotazníku (přihlášení k odběru newsletteru) souhlasím s tím, aby údaje poskytnuté v dotazníku byly až do odvolání tohoto souhlasu zpracovány společností Narex s.r.o. se sídlem v České Lípě, Chelčického 1932, jakožto správci, za účelem nabízení obchodu a služeb správce případně třetích osob, informování o produktech a akcích správce. Osobní údaje mohou být předány nebo zpřístupněny jiným právnickým osobám či fyzickým osobám-podnikatelům s dobrou pověstí, zejména obchodním partnerům prodávajícím zboží NAREX, a to i v zahraničí ke zpracování za účelem nabízení obchodu a služeb těchto dalších osob. Zpracování může být prováděno prostřednictvím třetích osob. Tímto potvrzuji, že jsem informován/a o všech právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že mám právo k jejich přístupu, jakož i o dalších právech vyplývajících z § 11 a 21 tohoto zákona. Beru na vědomí, že tento souhlas mohu kdykoliv odvolat písemnou formou na sídlo správce.

Souhlasím s vašimi podmínkami
Musíte souhlasit s našimi podmínkami

Vážení zákazníci,

 

na trhu se v poslední době objevují prodejci, kteří pod značkou NAREX nabízejí výrobky v neúplném rozsahu a pochybné kvalitě, čímž poškozují vaše práva.

Ve snaze ochránit vás před těmito nepoctivci upozorňujeme, že výrobky značky NAREX distribuujeme výhradně prostřednictvím smluvních prodejců. Společnost Narex s.r.o. neprovozuje žádný elektronický obchod (e-shop), ani žádnou kamennou prodejnu (značkovou prodejnu).

Smluvní prodejci jsou vám kromě samotného prodeje zboží povinni poskytnout následující služby:

  1. Bezplatné vyřízení záruční opravy na výrobky zakoupené v síti smluvních prodejců. Seznam smluvních prodejních míst je dostupný na www.narex.cz. Zboží zakoupeného u nesmluvního prodejce lze reklamovat pouze u tohoto prodejce a to se všemi souvisejícími náklady.
  2. Zaručí, že se nejedná o plagiáty (napodobeniny) našich výrobků, ani o tzv. šedý dovoz.
  3. Originální náhradní díly jsou garantovány výhradně u autorizovaných servisních míst a pouze s nimi také spolupracuje společnost Narex s.r.o. na řešení případných reklamací uplatňovaných zákazníkem. Seznam servisních míst je dostupný na www.narex.cz.
  4. Prezentace zboží na prodejně, která Vám dává možnost obeznámit se se strojem před samotnou koupí.
  5. Odborně vyškolený personál, který Vás seznámí s použitím, funkcemi a doporučenou údržbou zvoleného stroje.
  6. Společnost Narex s.r.o. nenese jakoukoliv zodpovědnost za případné škody na zdraví nebo majetku, pokud byly způsobeny v souvislosti s používáním nelegálně vyrobeného či prodávaného výrobku nesoucího značku NAREX. Pokud Vám prodejce uvedené služby odpírá či není schopen zajistit, informujte nás prosím na adrese narex@narex.cz.

Váš tým NAREX